Wat is de NVCA

Welkom op de site van de NVCA, de Nederlandse Vereniging van Corrosie Adviseurs.
De NVCA is een onafhankelijke vereniging waarin een vijftal zeer ervaren materiaal- en corrosie- adviseurs hun kennis en kunde voor bedrijven en instellingen beschikbaar stellen. Bij vragen met betrekking tot corrosie, materialen en aanverwante onderwerpen staan wij graag tot uw dienst.

Hoe komt u met ons in contact?
Ga naar de 'Ik wil advies van de NVCA'-pagina en klik op het teken in een van de kolommen achter het onderwerp dat voor u relevant is. U komt dan bij de contactgegevens van de betreffende adviseur en kunt u uw vraag telefonisch of per email aan ons doorgeven.

Indien u op een adviesvraag binnen twee werkdagen geen antwoord ontvangt of korter bij spoed verzoeken wij u om uw vraag te stellen aan een van de overige adviseurs. De bij de NVCA aangesloten corrosieadviseurs werken samen indien dit wenselijk is.

Tarief
Mondelinge beantwoording tot een kwartier is gratis. Voor de beantwoording van vragen waarvoor meer tijd nodig is, zal u een vrijblijvende offerte worden aangeboden. Voor het tarief bij het uitvoeren van opdrachten verwijzen wij u naar de betreffende adviseur.

Email: info@nvca.eu