U koos voor de adviseur van KBTechniek

Terug naar lijst   

Contactgegevens:
Peter B. van Eldik, MICorr.
Consultant Kathodische Bescherming
KBTechniek
KvK Utrecht: 30192625

Rijksstraatweg 275
3956 CP Leersum

T: +31 (0) 343 460 203
F: +31 (0) 343 460 213
M: +31 (0) 6 2181 1040
E: info@kbtechniek.nl
I: www.kbtechniek.nl

Over KBTechniek:
KBTechniek is een onafhankelijk bedrijf dat zich bezighoudt met adviezen op het gebied van Kathodische Bescherming en hieraan gerelateerde zaken.

Peter van Eldik is sinds 1972 werkzaam op dit gebied en heeft een ruime ervaring opgebouwd aangaande de toepassing van kathodische bescherming op uiteenlopende stalenconstructies zoals pijpleidingen, ondergrondse opslagtanks, tankbodems, damwanden, sluisdeuren, steigers, schepen, booreilanden etc.

Gecertificeerd KEMA/GASTEC level 3 KB-expert, Cert.nr. KBE01.19.801.5.0003
Gecertificeerd NACE Houston USA, Senior Corrosion Technologist, Cert.nr. 14630
Lid van het Institute of Corrosion, Leighton Buzzard UK
Upgraded level MICorr. Professional Member. Cert.nr. 204784
Lid van het Buisleiding Industrie Gilde.

KBTechniek kan een onafhankelijk oordeel geven over alle aan kathodische bescherming gerelateerde zaken zoals bijvoorbeeld:

- Inventarisatie van alle aanwezige KB-installaties
- Inventarisatie van alle objecten die in aanmerking komen voor de toepassing van Kathodische Bescherming
- De wijze waarop Kathodische Bescherming kan worden toegepast
- Noodzaak met betrekking tot de toepassing van Kathodische Bescherming KB-installatie ontwerp
- Toetsing aan de in Nederland (Europese) geldende normen ten aanzien van KB
- Werking van KB-installaties aan de hand van, door derden geproduceerde KB-rapportage(s)
- Opstellen meetprotocollen
- DC-zwerfstromen (als gevolg van gelijkstroomtractie)
- AC-corrosie (hoogspanningsbeïnvloeding)
- Coatingstesten op buisleidingen gebaseerd op de werking van KB (CIP / DCVG)
- Opstellen bestek en technisch oordeel van offertes, begeleiding uitvoering en beoordeling van door derden geleverde prestaties en rapportages
- Coatingsbeoordeling van bestaande buisleidingen en kwaliteitscontrole bij nieuw aan te leggen buisleidingen, zoals bijvoorbeeld veldlassen, (KB) 0-meting enz.
- Herkenning van verschillende corrosievormen
- Kwaliteitscontrole in de uitvoeringsfase van alle soorten KB-werken